Hvorfor bruge rideterapi

Hvorfor bruge rideterapi og

pædagogisk ridning?

I kraft af hestens non verbale og før sproglige påvirkninger aktiveres og stimuleres den følelsesmæssige intelligens, og gennem samvær og ridning med hesten åbnes herved muligheder for at overføre erfaringer med hesten til eget liv. Dette kan åbne op for øget bevidsthed såvel fysisk, psykisk og socialt.

Tillid - rideterapi

Fysisk kan det have den effekt at der opnås øget kropsbevidsthed, da hestens bevægelser styrker balance og koordination.

Gennem samvær og ridning opnås sansemotorisk effekt, idet såvel den vestibulære, proprioceptive, taktile samt auditive sans aktiveres.

Hestens bevægelser aktiverer og styrker rytterens sanseintegration.

Påvirkning ved rideterapi

Psykisk kan det være grænseoverskridende at være med et så stort dyr som hesten.

Det er nødvendigt at have grundlæggende tillid til sig selv, og hesten, for at agere ærligt og oprigtigt i samvær med hesten.

Socialt samvær ved rideterapi

Socialt er det gennem samværet med hesten, at der åbnes mulighed for at erfare og lære om egen adfærd, ved at aflæse hestens reaktioner. Her styrkes og udvikles kompetencer, som kan overføres til samværet med andre, at aflæse andres følelser og udøve empati. Herved er det muligt at styrke den enkeltes sociale udvikling i forhold til sine omgivelser.

Rideterapi & Pædagogisk Ridning v/Lisbeth Jansdorf

Mobil: 60 65 57 06

E-mail: lisbeth@paedagogiskridning.dk

Vestervang 9, DK-4780 Stege

CVR 36580054

Ridepædagog og Træner under Dansk Ride Forbund

Folkeskolelærer

Medlem af Rideterapeut Foreningen

©Lisbeth Damgaard Jansdorf