Hesten som spejl
Rideterapi - Kropssprog og følelsesmæssigt udtryk

Vi har den mulighed at se hesten som et spejl på os selv.

Via hesten kan vi opnå dybere kendskab til eget kropsligt sprog og følelsesmæssigt udtryk, idet vi, som før beskrevet, kommunikerer med hesten via vores kropssprog og følelsesmæssige udtryk.

Rideterapi spejler os selv

Hesten responderer præcist på vores kropslige og følelsesmæssige udtryk. Hesten er udstyret med spejlneuroner, som muliggør evnen til, at opfange fysiske og psykiske tilstande hos os, som vi ikke umiddelbart er bevidste om. Med viden om dette, rettes fokus på hestens behov for at synkronisere med dem som opholder sig i dens omgivelser. Vi kan herved se en slags spejlbillede af vores indre/følelsesmæssige tilstand i hestens adfærd og væremåde.

Gennem hesten kan vi opleve øget og bevidst indsigt i egne psykosociale processer, som kommer til udtryk i kroppen.

Rideterapi-hesten som spejl

Rideterapi og Pædagogisk Ridning er centreret om de følelsesmæssige aspekter.

Indgangen til de følelsesmæssige aspekter, går gennem samspillet mellem krop og psyke, i tæt kontakt med hesten.

Rideterapi & Pædagogisk Ridning v/Lisbeth Jansdorf

Mobil: 60 65 57 06

E-mail: lisbeth@paedagogiskridning.dk

Vestervang 9, DK-4780 Stege

CVR 36580054

Ridepædagog og Træner under Dansk Ride Forbund

Folkeskolelærer

Medlem af Rideterapeut Foreningen

©Lisbeth Damgaard Jansdorf