Undervisningsformer

Undervisningsformer – hvordan arbejder jeg

Jeg tilstræber at undervise ud fra anerkendende terapeutisk og pædagogisk tilgang, hvor glæde, ro og nærvær er baggrunden for al undervisning.

Med afsæt i dette skabes mulighed for samvær med hestene i tillidsfuld og tryg atmosfære.

Jeg underviser med afsæt i respektfuldt horsemanship.

Hesten vil i alt samvær og ridning være det fælles tredje og fungere som terapeutisk formidler, med afsæt i respekt for hesten, som selvstændigt individ.

Al samvær, rideterapi og pædgogisk ridningi er tilpasset den enkeltes behov.

Forud for al undervisning kan udarbejdes handlingsplan, hvori mål og fokusområder defineres.

Rideterapeutisk undervisning

Alt samvær og øvelser med hesten påbegyndes på ridebanen, således at her ligeledes er mulighed for ro og fokus, inden evt. ridning i terræn.

Dette således at tryghed og ro, altid er det bærende fundament for al videre aktivitet.

Pædagogisk ridning omhandler såvel øvelser og samvær med hesten fra jorden, samt ridning og øvelser på hesten.

Rideterapi undervisning

Pædagogisk ridning og rideterapi har egen ridebane og træningshal.

Alle lektioner påbegyndes ved at hente hest fra fold, strigle og klargøre på stald. Det prioriteres at dette er en del af lektionen, idet her skabes rammer for ro og fokus omkring hesten, som kan videreføres senere i lektionen.

Pædagogisk ridning undervisning

Rideterapi & Pædagogisk Ridning v/Lisbeth Jansdorf

Mobil: 60 65 57 06

E-mail: lisbeth@paedagogiskridning.dk

Vestervang 9, DK-4780 Stege

CVR 36580054

Ridepædagog og Træner under Dansk Ride Forbund

Folkeskolelærer

Medlem af Rideterapeut Foreningen

©Lisbeth Damgaard Jansdorf